I.Từ vựng:

Protect : bảo vệ
Loss : sự mất mát
Species : giống ,loài
Eliminate : biến mất
Medicines : thuốc
Heart disease : bệnh tim
True cost : giá trị thật
Man : con người
Hydroelectric dam : đập thủy điện
Hold back : giữ lại
Power : điện
Play an important part : đóng vai trò quan trọng
Without : nếu không có
As soon as : ngay khi
Fall : rơi xuống
Take away : lấy đi
Soil : đất
Rapid : nhanh chóng
Run-off : sự chảy thoát đi
Cause : gây ra
Dry season : mùa khô
Impossible : không thể
Clean up : dọn sạch
Nor we can : chúng ta cũng không
Worsen : làm tệ hơn
Pass : thông qua
Movement : sự di chuyển
Get rid of : thoát khỏi
Liquid : chất lỏng
Flow : chảy
Treat : cư xử
Do harm : gây hại
Do nothing : không làm gì cả
Constantly: liên tục
Consequence : hậu quả
Purpose : mục đích
Zoo : vườn thú
Main : chủ yếu
Feature : đặc điểm
Sensitive : nhạy cảm
Instead : thay vì
Develop : phát triển
Reconstruct : xây dựng lại
Own : làm chủ
Gorilla : khỉ đột
Policy : chính sách
Provide : cung cấp
At times : thỉnh thoãng
Suffer from : bị ( bệnh, thiệt hại ..)
Campfire : lửa trại
Heap : đống
Leaves : lá cây
Forest fire : cháy rừng
Spread : lan ra
Autumn : mùa thu
Disco : sàn nhảy
Pollen: phấn hoa
Borrow : mượn
Puppy : chó con
Carpet : tấm thảm
Cap : mũ lưỡi trai
Timetable : thời khóa biểu
Serve : phục vụ
Organize : tổ chứcII.Văn phạm

Câu bị động là gì ?

Câu bị động là câu mà trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác

Ví dụ:

Tôi ăn cái bánh ( câu chủ động : vì chủ từ "tôi" thực hiền hành động "ăn" )

Cái bánh được ăn bởi tôi ( câu bị động : vì chủ từ "cái bánh" không thực hiện hành động"ăn" mà nó bị "tôi' ăn )

Trong tiếng việt chúng ta dịch câu bị động là "bị" (nếu có hại) hoặc " được" ( nếu có lợi)
Khi chúng ta học về passive voice, theo “bài bản” chúng ta sẽ được các thầy cô cho học một công thức khác nhau cho mỗi thì.

Ví dụ như thì hiện tại đơn thì chúng ta có công thức :
S + is /am /are + P.P
Qúa khứ đơn thì có :
S + was / were + P.PHướng dẫn Download link Adf.Ly
Hãy nhấn thank nếu bài viết có ích với bạn!
Chú ý pass unlock và zipfile (nếu có):ebookso1.com
Xem hướng dẫn post bài thêm tại đây
Nguồn bài viết:http://ebookso1.com/forum/forum.php - Copy đi đâu nhớ ghi rõ nguồn!