Firmware custom ios 3.1.3
Firmware custom ios 3.1.3-activate-dành cho iphone 2GFirmware custom ios 3.1.3-untethered-no-activate-dành cho iphone 3g world.
custom ios 3.1.3-untethered-activated-dành cho iphone 3g lock.custom ios 3.1.3-untethered-activated-Auto Unlock dành cho iphone 3g lock.BB 5.13 trở xuống

FW này đã add sẵng ultrasn0w, appsync3.1, sau khi restore là có sóng, và cài app&game, rất tiện cho anh em khi gặp khách " hối"Custom 3.1.3 auto unlock.ipsw.001
Custom 3.1.3 auto unlock.ipsw.002Firmware Custom 3.1.3 - Active - BB 6.15.00 - Auto Unlock
Đã add sẵng : BB 6.15.00; appsync 3.1;mobilesubstrate_0.9.3997_iphoneos-arm; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm; Quick Lock
Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.001
Custom -3.1.3 -BB 6.15.00 -Auto Unlock.002


Firmware custom ios 4.1

Firmware custom ios 4.1-untethered-activated-dành cho iphone 3g lock.Firmware custom ios 4.1-untethered-no-activate-dành cho iphone 3g world.Firmware custom ios 4.1-untethered-no-activate-dành cho iphone 3gs worldFirmware custom ios 4.1-untethered-activated-dành cho iphone 3gs lockFirmware Custom 4.1_Active_BB 6.15.00_Auto Unlock Cho 3GS Lock
Lưu Ý: Fw đã được add sẵng BB 6.15, Ultrasn0w và appsync. Sau khi restore baseband sẽ nâng lên 6.15.00. Reset network setting là có sóng

Firmware custom ios 4.2.1
Firmware custom ios 4.2.1-activated-dành cho iphone 3g lock


Firmware custom ios 4.2.1-activated-baseband 06.15-dành cho iphone 3g lock
lưu ý: Cho dù máy bạn đang ở bất cứ baseband nào, sau khi restore fimware này thì iphone sẽ nâng lên baseband 06.15 của ipad. Cho nên chỉ máy lock có baseband cao từ 5.14 trở lên mới cần thiết.
- sau khi restore bản này sẽ bị lỗi gps và sẽ hao pin hơn.Firmware 3GS Lock_5.1.1_Custom_Active_Untethered_BB 6.15_Auto UnlockFw được build bằng sn0wbrezze 2.9.5; bộ nhớ root = 2Gb và đã được add sẵng các file deb cần thiết:
appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; Ultrasn0wFixer2.deb; ultrasn0w_1.2.5_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb;
Sau khi restore => Reset Network Setting là lên sóng
Firmware 3GS World_5.1.1_Custom_No-Active_Untethered_No Up Baseband

Fw được build bằng sn0wbrezze 2.9.5; bộ nhớ root = 2Gb và đã được add sẵng các file deb cần thiết:
appstorevn5x-2.6.2.deb; appsync50plus_2.2.deb; com.chronic-dev.greenpois0n.rocky-racoon_1.0-2_iphoneos-arm.deb; mobilesubstrate_0.9.3998_iphoneos-arm.deb; Quicklock.deb;
FFSJ Dùng để nối các file lại
Xem thêm: http://kenh21.com/showthread.php?286...&p=307#post307Hướng dẫn Download link Adf.Ly
Hãy nhấn thank nếu bài viết có ích với bạn!
Chú ý pass unlock và zipfile (nếu có):ebookso1.com
Xem hướng dẫn post bài thêm tại đây
Nguồn bài viết:http://ebookso1.com/forum/forum.php - Copy đi đâu nhớ ghi rõ nguồn!