Giáo Trình và Bài Tập Quy Hoạch Tuyến Tính!

E-Book: Quy Hoạch Tuyến Tính!
Tác giả: ...
Upload: Smith Nguyen Studio.
Ðịnh dạng: .PDF
Bao gồm: 7 E-Book con.
Giới thiệu: Smith Nguyen Studio.

Trích Wikipedia:
Trong toán học, quy hoạch tuyến tính (QHTT) (tiếng Anh: linear programming - LP) là bài toán tối ưu hóa, trong đó hàm mục tiêu (objective function) và các điều kiện ràng buộc đều là tuyến tính.Giáo Trình và Bài Tập Quy Hoạch Tuyến Tính!


Link download nằm ở ngay dưới đây
http://adf.ly/3wDPH
Hướng dẫn Download link Adf.Ly
Hãy nhấn thank nếu bài viết có ích với bạn!
Chú ý pass unlock và zipfile (nếu có):ebookso1.com
Xem hướng dẫn post bài thêm tại đây
Nguồn bài viết:http://ebookso1.com/forum/forum.php - Copy đi đâu nhớ ghi rõ nguồn!