Quản trị chuỗi cung ứng

Uploaded: 03/06/2010
File Size: 116.96 KBRủi ro và phần thưởng trong Quản trị Chuỗi Cung ứng

Uploaded: 03/11/2010
File Size: 73.46 KB
Hướng dẫn Download link Adf.Ly
Hãy nhấn thank nếu bài viết có ích với bạn!
Chú ý pass unlock và zipfile (nếu có):ebookso1.com
Xem hướng dẫn post bài thêm tại đây
Nguồn bài viết:http://ebookso1.com/forum/forum.php - Copy đi đâu nhớ ghi rõ nguồn!